گواهی اسقاط خودرو

هر سایت و مرکزی مدل خاصی را اعلام می کند و من در میان انواع پیشنهادات جهت ارزش گواهی اسقاط مانده ام خواهشاً راهنمایی کنید.

متقاضی عزیز در هر دوره مدلی اعلام و از رده خارج می شود و تلاش نوسازی ناوگان بر این است که سن فرسودگی را کمتر و کمتر تا زیر ۵ سال نماید.  اما جهت اطلاع به روز از مدل های مربوط با توجه به کاربری آنها و قیمت های اعلام شده برای ارزش گواهی اسقاط به قسمت اطلاع رسانی مراجعه نمایید .